×
Information
På dessas sidor presenteras Nykvarns kommuns bidragsregler.
Föreningen registrerar sin ansökan om föreningsbidrag direkt från denna sida.
Vill du se mer information om ett specifikt bidrag väljer du länken "Mer info" i anslutning till bidragets presentation nedan.
Ansökan aktivitetsbidrag

Ansökan om aktivitetsbidrag sker två gånger per år - se mer information längre ner på sidan.
Alla bidrag ska sökas via webben.
Saknar föreningen ett giltigt användarnamn eller lösenord, kontakta kultur och fritid tfn 08-555 010 00 eller e-post foreningsbidrag@nykvarn.se
Medlemsuppgifter, obligatorisk
 
Ansökan senast
Ansökan
Medlemsuppgifter (2020) 
 
Barn- och ungdomsförening
 
Ansökan senast
Ansökan
Grundbidrag (2020) 
2019-11-10
Lokalbidrag (2020) 
2019-11-10
Funktionärsbidrag (2020) 
2019-11-10
Aktivitetsbidrag 1/1-30/6 (2020) 
2020-08-25
(avser perioden 1/1-30/6 2020)
Aktivitetsbidrag 1/7-31/12 (2020) 
2020-02-25
(avser perioden 1/7-31/12 2019)
Kulturförening
 
Ansökan senast
Ansökan
Lokal- och driftsbidrag, Kulturförening (2020) 
2019-11-10
Övrig förening och organisation
 
Ansökan senast
Ansökan
Övrigt verksamhetsbidrag, övrig förening (2020) 
Kan sökas löpande under året
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Särskilt bidrag (2020) 
Kan sökas löpande under året
Anläggnings- och driftbidrag (2020) 
2019-11-10
Utvecklingsbidrag (2020) 
Löpande under året
Startbidrag (2020) 
Kan sökas efter bildande av förening
Studieförbund
 
Ansökan senast
Ansökan
Ansökan om bidrag för kulturarrangemang (2020) 
Kan sökas löpande under året